Informationer

Find info om vores bådelaug

Oplysninger om Bådelauget

På grund af Corona virus er alle arbejdsdage samt generalforsamlingen udsat. 

Når forholdene er til det vil der komme en ny indkaldelse

Der er planlagt standerhejsning den 19. april den ser vi nærmere på senere.

Der vil være orienterende opslag på opslagstavlen ved havnen samt her på hjemmesiden

 

Bestyrelse:

Formand:                       Sven Dissing

Næstformand:                Kim Larsen

Kasserer:                        Carsten Thomsen

Bestyrelsesmedlemmer:

                                    Eg Westergren

                                    Kaj Aakjær Hansen                

                                    Iver Christensen

Bestyrelsessuppleanter:

                                   

                                 Frederik Malmberg

 

Havnefoged:                Kaj Aakjær Hansen  kontakt information Tlf. +45 21 79 09 59 /+45  23 23 03 83

Udvalg:

Fjordudvalg:                Kim Larsen

 

Havneudvalg:

                                 Alex Jensen

                                 Kaj Aakjær Hansen

                                 Gert Justesen

Festudvalg:

                                Ingen

                                

Revision:

Revisor                     Wiebe Veerman

Revisorsuppleant       Jacues Duelund Mortensen